En sommer med mye vær

Denne sommeren har på mange måter vært annerledes enn mange andre. Hadde det ikke vært for engleskoler og opsjoner så hadde været nesten vært det eneste vi pratet om. Bare i denne helgen har vi opplevd flom i Vest-Oppland og i København kom det en periode i går 5 mm nedbør i sekundet. Vi hadde en rekordvarm mai, rekordnedbør i juli og jeg husker godt at jeg ønsket Venstres landsstyre velkommen til et sommervarmt Oslo tidlig i desember i fjor. Mye tyder på at endringene i vær og klima er menneskeskapte. Derfor er klimaendringene er vår generasjons største utfordring. Ikke bare i Norge, men overalt på jorda. Framtidsutsiktene er ikke lyse: Et Norge uten vinter. En verden med 100 millioner fattige hjem under vann. En klode hvor hver tredje plante- og dyreart dør ut. Og hvor naturen vi alle er glad i blir ugjenkallelig borte.

Dersom vi ikke handler, vel og merke. Dersom vi ikke sier at nok er nok. Dersom vi ikke setter miljøhensyn først.

I klimapolitikken står vi overfor et klart verdivalg. Vi kan velge å handle og vise solidaritet med de menneskene som vil rammes hardest av klimaendringene. Da trengs det konkrete mål og vilje til å ta i bruk de tiltak som er nødvendige for å nå målene. Det er Venstres vei.

Den andre muligheten er å se hvilke tiltak det kan bli enighet om mellom regjeringspartiene og ellers kjøpe seg fri i utlandet fordi det skal være mer lønnsomt. Så kan man se hvor langt, eller rettere sagt kort, det rekker. Det er Arbeiderpartiet og Jens Stoltenbergs vei.

Venstre vil ikke vente med å redde verden til Jens Stoltenberg har regnet ut at det er lønnsomt. Å gjemme seg bak kalde økonomiske beregninger, kan gi en farlig varm framtid.

Skal Norge ha like høye ambisjoner i klimapolitikken som andre europeiske land det er naturlig å sammenligne seg med, må vi gjøre mesteparten av jobben hjemme. Da kan Norge kanskje påberope seg en lederposisjon i det internasjonale klimaarbeidet. Det bør være en selvskreven oppgave for et av verdens rikeste land.

Regjeringen ber om et klimaforlik i Stortinget. Det er mulig det er både fornuftig og mulig, men så langt er det Frp som er Regjeringens støttespiller i klimapolitikken. Jeg kan ikke se at et klimaforlik som inkluderer Frp vil være fornuftig. Siv Jensens Frp er en del av problemet, ikke en del av løsningen.

Til Frp som delvis benekter klimautfordringene er det grunn til å stille følgende spørsmål: Hvordan skal dere om 20 år kunne se i øynene til mennesker som flyktet som følge av klimaendringene – når dere vet at dere ikke gjorde noe for å hjelpe dem før det var for sent?
Det er direkte pinlig å se at det partiets som er mest redd for dagens flyktninger, ikke vil gjøre noe for å hindre at det kommer millioner om 20 år.

Skal vi lykkes i miljø- og klimapolitikken må alle bidra til et felles løft: Staten, næringslivet, det sivile samfunn. Det vil kreve noe av hver enkelt av oss. Ingen kan slippe unna slik Regjeringen legger opp til – og vi kan ikke kjøpe oss fri i andre land.

Og så må vi sette noen klare mål og vise politisk vilje. Min framtidsvisjon er å gjøre Norge til et klimanøytralt samfunn. Der vi betaler det som det koster å forurense. Det blir et samfunn som er bedre å leve i. Nå har vi muligheten til å skape noe nytt og noe annerledes. Ikke bare ”redde stumpene”. Ikke bare redde Norges tapte ære. Ikke bare si at 20 % eller 30 % mindre klimautslipp er godt nok. Vår visjon og vår oppgave er å gi de som fødes i dag et bedre sted å leve på om 20 år.

Jeg er optimist. Jeg tror at dere alle er klar for å bidra til et mer miljøvennlig Norge. Og så får det heller være at vi ikke snakker som mye om været neste sommer…

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: miljø

Both comments and pings are currently closed.

9 kommentarer on “En sommer med mye vær”

 1. Audun Hansen Sier:

  Alltid like rart å se og høre dine kommentarer…:-)

  Du vet mer en de fleste om alt, synes det som, og det er jo flott….:-) Men du, fortell om en konkret ting som du har gjort for å forbedre samfunnet? Du har vel sikret pensionen nå, så det skulle vel ikke være så farlig å spørre på det spørsmålet…:-)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Sivert Sæterbø Sier:

  Menneskenes tiltak mot global oppvarming er vår tids livsløgn.

  Vil gjerne begrunne det enkelt og forståelig.

  Ingen, eller bare hjerne “skadde” ønsker reduksjon i sin levestandard. Dette gjelder alle, inkludert våre, og verdens politikkere. Altså med få unntak, ØKER alle på kloden sin levestandard. Lederne i alle former for miljøorganisasjoner øker levestandarden sin raskere enn folk flest.

  Etter at globaliseringen kom i siget har fattigdommen blitt redusert i rekorfart flere steder i verden. Altså, mens vi snakker om reduksjon i utslipp av klimagasser, øker utslippene av de samme gassene mer enn noen gang tidligere. Og det å redusere fattigdommen er et større mål for FN, enn å redusere CO2 utslippene. Det skulle bare mangle..

  Alle menneskeskapte tiltak for å redusere klimagassutslippene er totalt bortkastet. Menneskenes andel i av CO2 utslippene, kan være så mye som 5 % av det de totale utslippene, mener de mest pessimistiske fanatikkerne. Det sannsynlige er mellom 2 og 4 % et sted… Dette tallet kommer til å øke raskere i tiårene som kommer enn noen gang før. Nettopp pga av at redusert fattigdom er synomymt med økt levestandard, som igjen er synonymt med økt forbruk.

  Klimafanatikerne slipper ut mer klimagass i gjennomsnitt, enn oss vanlige døgelige, pga av sin enorme reisevirksomhet. Uten fly ville ikke disse menneskenes bevegelser være mulig. Uten fly kunne ikke disse fanatikkerne avholde sine møter, og de ville ikke ha vært i stand til å være tilstede og demonstrere world wide hele tiden. Altså miljøforkjemperne er av de største miljøsvinene på denne kloden…

  Kina har hatt en økning på over 10% i sitt BNP nå i mange år, og dette vil fortsette i samme takt i årene som kommer. Dvs at Kina, gjennom sin handel med nordmenn og andre som også ønsker billige forbruksvarer, løfter mange titalls millioner mennesker opp fra fattigdom til middelklassen med middeklassens forbruk. Det samme skjer i India, Brasil og Mexico.

  Tilsammen løfter disse 4 nasjonene opp en befolkning snart like stor som i hele vesteuropa, opp fra fattigdom til middelsklasse hvert år. Dette er et overordnet mål også for FN.. og kommer før tiltak mot utslipp av CO2..

  All energien som går med til å produsere biodrivstoff, gjør spesielt biodiesel til et langt mer forurensende drivstoff enn fossilt brensel/drivstoff. Samtidig legger denne produksjonen beslag på dyrket areal som kloden i fremtiden trenger til sin egen befolkning. I tillegg raseres verdens regnskoger for å få produsere råstoff til biodieselen

  Dette pga at klodens befolkning om ca 40 år vil være ca 12 milliarder, og ikke 6 milliarder som i dag. Å doble befolkninger krever enorme resurser i fremtiden…

  Defor er alt som blir bestemt av klimagassreduksjoner, verdens største livsløgn, helt frem til dommedag.

  I tillegg til at velstanden og CO2 utslippene vil øke i rekordfart, sammen med befokningsveksten, har kloden mer enn nok olje og gass, til noe annet “smart” dukker opp….

  Når det gjelder luftfart, har økningen aldri vært større enn i dag. Bindende bestillinger på nye fly spesielt på langdistanse, og forventet bestillinger, vil øke kapasiteten i luften med 100 % frem til 2020…Nordmenn alene flyr dobbelt så mye i dag, mot bare for noen år siden. Og vi flyr i gjennomsnitt mye lengre enn før. Dette er det umulig å stoppe. Da stopper også verden..

  Solenergi direkte, vil aldri bli en stor energikilde, men indirekte vil solenergien utvikle seg til å bli til noe, men ikke domminerende… Til strøm er det bare atomkraft som kan levere behovet i fremtiden. Vannkraft som er 100% ren og 100 % forurensingsfri energi, syter miljøvernerne selv for at bare vil bli en vits inn i fremtiden.

  Jeg tørr å påstå at de menneskeskapte utslippene av CO2, vil øke med mellom 150 og 200 prosent frem mot 2050…I dag skriver vi 2007, så vi snakker om 43 år inn i fremtiden. Går vi 43 år bakover i tid, var Norge et av de fattigste landene i vesteuropa, bare Irland og Portugal var fattigere. Og verden hadde nettopp passert 3 milliarder mennesker. Så dersom vi unner andre mennesker i verden, langt fra alle, noe av vår levestandard av i dag, er mine tall riktige for 2050..

  Politikkernes tall viser en total mangel på kunnskap om fremtiden…Det samme gjelder alle miljøorganisasjoner samfengt. Disse har alle bind for øynene og nekter å innse sannheten og realitetene

  Mye tyder også på at hadde vi ikke hatt såkalte miljøforkjempere, inkl. deres hjernevaskede medlemmer, med politisk makt. Ville kanskje økningen i de menneskeskapte CO2 utslippene vært redusert til det halve på sikt.

  Slik situasjonen er i den rike delen av kloden i dag, er det miljøorganisajonene som hindrer at utslipp av klimagasser kan reduseres.

  Dersom man ikke “plager” industrien vil denne uavgengig av press fra noen, annet enn sunn konkuranse seg i mellom, finne sine egne smarte løsninger for lavere utslipp på de fleste områder. Den som ikke makter oppgaven, må legge inn årene pga den samme frie konkuransen.

  At man i Møre og Romsdal må sette opp 2 mobile gasskreftverk i det herrens år 2007, er bevis nok på at staten Norge er i total uballanse med sine egne behov. Og penger er ikke noen unnskyldning.

  Igjen ser vi hva miljernvern kan føre til, når man lar disse kreftsvulstene i samfunnet få lov til å påvirke.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Mads Sier:

  Du sier mye godt her, Sponheim. Frp er imidlertid ikke Regjeringens støttespiller i klimakampen, der tar du feil.

  Problemet ditt er at det skinner gjennom en dobbeltmoralisme som ikke er til å holde ut. Venstre kan ikke legge ut om sine visjoner, kalle seg et miljøparti, eller ha en leder som snakker slikt når Venstre bruker å være i regjering med Høyre. Hva gjorde Venstre i forrige regjering? Ingenting av betydning.

  Det passer heller ikke når jeg leser at Venstre v/miljøtalsmann var med på et forslag om å øke letingen av olje i Nordsjøen. Det var et forslag utarbeidet sammen med Frp.

  Hvilket miljøinitiativ!

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. hassel Sier:

  Utslipp har med forbruk å gjøre.er du villig til å gi slipp på velstanden

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Louise Sier:

  Sivert Sæterbø, sier gjennom 500 bokstaver følgende: prisen for menneskeskapte miljøproblemer er for høy, det er ikke gjennomførbart. Vi enkle sjeler på denne jord styres av lommeboka, ergo er slaget tapt. Dommedag kommer i 2050!

  Når miljøteknologi blir lønnsom business, blir problemet løst! Sivert.. tror du at den farmasøytiske industri lager blodtrykksmedisiner og lykkepillen Cipralex for at den jevne vestlige borger skal ha et godt og langt liv? Naturligvis ikke. Og hva i h.. har farmasi med miljøteknologi å gjøre? Jeg nevner dette som et godt eksempel på det jeg videre skal skrive – det handler om ”same shit, new rapping”!

  I det øyeblikket lommebøkene til private investorer blir tykke, gjennom investering i miljøteknologi, blir det fart på sakene. Når en miljøpille koster $ 100, og noen vil kjøpe den, er problem løst!

  Når du Sivert, går 49 år tilbake i tid, for å illustrere et poeng, .. og når dette er matematikk takk, plusser jeg på 1, deler på 10… og går 5.9 år tilbake i tid, og minner deg om at World Wide Web ”knelte” under angrepet på WTC. Det ville aldri skjedd september 2007. Teknologien og menneskers evne til å utvikle den er ubegrenset, så lenge ”money talks”.

  Med andre ord, hvordan det skal skje, hvem som trekker det lengste kortet, og hvor profitten havner, aner jeg ikke.. men at den dagen kommer, da menneskeskapte miljøproblemer ikke eksisterer… vil være reelt, så snart noen kan ta ut sitt skattefritt aksjeutbytte av x antall kroner investert i samme selskap:

  Dontworry ASA.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Amund Halsebakke Sier:

  Interessant å lese om begrepet “klimanøytralt samfunn”, men du beskriver ikke hvordan dette skal løses politisk! Ellers så mener jeg du er alt for opptatt av hva andre gjør feil, men dette er ikke noe nytt, men har en løsninger burde de komme, og kanskje invitere til et politisk samarbeid på tvers av alle linjer i en så viktig sak.

  Og i Hydro saken er Venstre på villspor, å snakke ” de fattiges sak” all den dag en godkjenner det som styret gjorde da de bevilget millionene til “de greie gutta” rimer ikke og vil ikke bli forstått av mange velgere.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. Tor Opdahl Sier:

  http://www.dagbladet….

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 8. Helge Samuelsen Sier:

  Venstres politikk virker mer fornuftig enn mye annet på “markedet” – men er dere villige til å ta de virkelig store avgjørelsene?

  Hva med å innse at miljøvern er knyttet mer til teknologivalg enn å brette melkekartonger? Hva med å virkelig ta bladet fra munnen og si at vi hurtigst mulig må fase ut olje og gassteknologien – noe som også innebærer å la noe ligge igjen på bunnen av nordsjøen. Selv om det koster!

  Hva med å innse at satsing på utslippsfrie teknologier som geotermiske varmeanlegg kan gi oss all den energi vi behøver – og at det er en forutsetning for foreksempel å gå over til batteridrevne eller helst hydrogendrevne transportmidler?

  Ren elektrisk strøm fra vannkraft, geotermisk kraft, vindkraft eller bølgekraft kan gi oss alt det vi behøver av energi til oppvarming – industri – transport (minus fly) og andre moderne hjelpemidler, kommunikasjon, etc.

  Er ikke en slik samfunnsutvikling å foretrekke fremfor en seigpining som bare utsetter global oppvarming, eller en livsløgn basert på at avgifter og kvoter skal redde oss?

  Hvor er visjonene? Ta frem virkelige løsninger, og vi kan snakkes angående valg.

  I forhold til å ta fatt i de store problemstillingene vi står overfor, er vi uheldigvis sinker. Dagens strategi funker ikke, og folk flest vet det.

  Vi har imidlertid en gyllen anledning her og nå til å vise veien som et foregangsland. Vi har ressursene, vi har teknologien. Vi har mulighet til å vise at videre utvikling i verden ikke kan være basert på fossil energi. Har vi viljen til å gi opp oljå? Eller er vi låst i den økonomiske tvangstrøye som oljeøkonomien faktisk er?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 9. Velger Sier:

  Før hørtes du ut som en sau når du snakket. Nå tenker du også som en sau.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00