Solidarisk krisepakke

Vi ser nå stadig flere tegn på at den internasjonale finanskrisa slår inn i den norske realøkonomien – i form av at stadig flere eksportbedrifter mister inntekter og markeder. Det er dette som er krisa.

Løsningsforslag må derfor adressere det som er problemet, og hjelpe eksportbedriftene gjennom. De som sier at skatt ikke er et relevant virkemiddel, har ikke forstått hva krisa er. Det er et feilspor å tro at det handler om omkamp om alle tiltak som ikke nådde fram under høstens budsjettbehandling.

Høyre, Venstre og Kr. F la i går fram felles innspill til regjeringens krisetiltak. Det overordnede er å ta vare på bedriftene og ta vare på klimaforliket. Vi må ha både kortsiktige tiltak og en omstilling som gir en grønnere økonomi i fortsettelsen. Ett av forslagene er et midlertidig konjunkturfond som gir bedriftene mulighet til å fordele skatteinnbetalingene i 2009 over tid. Det gir styrke til å utvikle nye produkter og markeder og motvirke oppsigelser. Alle forslagene kan du lese her.

Det er bred enighet om tiltakene for økt vedlikehold og byggevirksomhet i offentlig regi. Men det er ikke snekkere og gravemaskinkjørere det er grunn til å være mest bekymret for. Nå handler det om å sette bedriftene som har sine markeder utenfor norsk finanspolitikks rekkevidde, i fokus. Det handler om hvordan vi skaper morgendagens arbeidsplasser i konkurranseutsatt sektor, og om solidaritet med dem som faktisk rammes.

Det gjenstår å se om en regjering har tatt bedriftene for gitt, forstår dette. Og om statsministeren mente alvor da han inviterte opposisjonen til nasjonal dugnad i denne situasjonen.

Lars Sponheim

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: bedrifter, finanskrise, krisepakke, sponheim, venstre

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00