Grønn satsing, store ord?

Klimakrisen er vår tids største utfordring, og Venstre har som sak én for neste periode å føre Norge på veien mot lavutslippssamfunnet. Programmet vårt er spekket med konkret politikk for dette, innenfor energiområdet, for jernbanen og annen kollektivtrafikk, utslipsfrie biler, vern av sårbare områder ogsåvidere.

Det er dessverre fare for at klimakrisen og behovet for en grønnere økonomi drukner i store ord fra partier som ikke er troverdige når det kommer til stykket. Det har ikke manglet fra den sittene regjeringen – i sterk kontrast til resultatene.

Gasskraftsaken er en stor skandale. Kårstø – som skulle renses fra dag én, skal nå ikke renses i det hele tatt. Stoltenbergs store ”månelanding” på Mongstad er helt i det blå. SVs Bård Vegar Solhjell fikk seg nylig til å si at ”Norge er på vei fra miljødverg til miljøkjempe” (Dagsavisen 8/6), omtrent samtidig som hans partifelle og miljøvernminister Erik Solheim i Stortinget måtte innrømme at regjeringen har fått lite til når det gjelder alternativ energi.

Vi ville ha vært i en helt annen situasjon i dag om de grønne sertifikatene – som det var lagt til rette for ved regjeringsskiftet i 2005, var blitt gjennomført. Det var opposisjonen av H, Kr.F og V som måtte tvinge gjennom en bedre klimapolitikk. SV har støttet utbygging av Goliat, oljeboring ved Jan Mayen, seismikkskyting ved Lofoten og Vesterålen, sagt nei til vern av Øystesevassdraget – som til og med NVE ville verne!

Dere som ønsker å gripe mulighetene til en grønnere utvikling, må stemme Venstre ved valget til høsten. Vi vil bruke teknologien, markedet og politikken til å skape det moderne miljøsamfunnet, som tar vare på både vekst og velstand. Bedrifter og samfunn som ikke omstiller seg i tide, blir tapere i framtiden.

Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: grønn, klima, miljø, regjering, valg09, venstre

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

6 kommentarer on “Grønn satsing, store ord?”

 1. Sondre Båtstrand Sier:

  Venstre har ikke skjønt at det er en motsetning mellom vekst og vern. Økonomisk vekst i rike land som Norge er ikke økologisk bærekraftig og står i motsetning til et mål om global rettferdighet.
  I denne stortingsperioden har Venstre for øvrig stemt for en rekke nye oljefelt: http://jarle.vgb.no/2009/04/26/oljepartiet-venstre/

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. ARGUS37 Sier:

  “Lavutslipp” indikerer at dere er opptatt av “miljøet” (og det er vi alle), men “klimaet” har dere ingen mulighet til å påvirke.

  Vis meg den politiker i historisk tid som har lykkes temme naturkrefter? Bare en eneste en…?

  La meg se hva dere kan gjøre med El Niñjo? Det må jo være mye enklre enn å endre hele jordens klima? Eller fjern noen vinterstormer fra Vestlandskysten? I Mexicogulfen vil de være takknemmelige for bare èn tornado mindre hvert år…

  Naturlover kan ikke bekjempes med “milliarder”!!!!!!! (Men stemmer kan tapes)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Atle Hagtun Sier:

  Til Sondre B: Dessverre førte misforståelsen om vekst eller vern til at miljøbevegelsen på 70-tallet sporet av og ble et marginalt og sært fenomen. Venstre ble tatt litt av det samme dengang. Å tro på et statisk samfunn er en ødeleggende filosofi, både for miljø og mennesker. Det handler om å gjøre veksten bærekraftig – ved at det settes politisk rammer for ressursbruk og forurensinger, og at det gis insitamenter til grønn vekst. Vekst i bruk av solenergi – og salg av solcellepaneler – er selvsagt ikke negativt. Det er veldig synd hvis unge i dag skal gjøre 70-tallets feil og politiske avsporinger om igjen.
  AH, rådgiver i Venstre

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Torgrim Espolin Johnson Sier:

  Snakkar Atle Hagtun her om økonomisk vekst? Eg meiner at økologisk balanse og økonomisk vekst er som eld og vatn – slik vi i dag tenkjer økonomi. Men vi kan oppnå vekst – vekst i mennskeleg utvikling, samhandling, tilvekst av natur – utan økonomisk vekst. Vi må bort frå dogmet at vekst = økonomisk vekst.
  Eg ser at valkampen held på å køyre seg fast i hjulsport “for eller mot Framstegspartiet” som vanleg. Og Venstre slit med å vise at dei har eit regjeringsalternativ. Samstundes er dagens regjering ikkje i stand til å fornye miljø- og klimapolitikken etter klimakrisa og finanskrisa. Ver så snill – for meg ser det soleklart ut at Venstre må setje miljø og klima på dagsordenen i valkampen. Venstre må vise at det er det einaste partiet som verkeleg vil ta dei “upopulære” avgjerdene som må til om vi skal ha ei jord å bu på om 50 – 100 år. Eg trur folk er i stand til å prioritere dette no.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Thomas Sier:

  Klimakrise er vel et helt feil ord? Det er vel heller en samfunnskrise – der vi har bygget opp et samfunn som ikke tåler endringer i miljøet rundt oss. Endringer er jo det eneste konstante i miljøet, men samfunnet vårt er bygget opp altfor statisk.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Torgrim Espolin Johnson Sier:

  Å seie klimakrise er ikkje å ta hardt i. Nedsmelting av is på nordkalotten og sydpolen har sjølvforsterkande effektar, som at smeltevatn under breane får ismassiva til å bryte opp og smelte fortare. Dette er allereie målbart At temperaturauka er menneskeskapt er dei fleste forskarar no samde om. Vi nærmar oss eit punkt der issmeltinga kan bli irreversibel. Om isen på sydpolen og Grønland smeltar, vil havet stige 9 meter. Om vi kuttar CO2-utsleppa på jorda med 80% innan 2020, har vi håp om å stabilisere gjennomsnittstemperaturen på 2 gradar varmare enn det vi har i dag. Du kan lese meir om dette i boka Plan B 3.0, som er utgiven av Earth Policy Institute.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00