Resirkulert valgkamp om eldre

Eldreomsorg blir – naturlig nok – valgkamptema nok en gang. Ap og Frp har oppnevnt Gro og Carl I.  til eldregeneraler for å vinne velgere, men har verken ny eller god politikk. I går forsøkte statsministeren å selge forslag fra Venstres og Kr.F som sine egne.

Uten en større reform – Venstres velferdsreform – for helse- og kommune-Norge, vil debatten bli den samme gamle også om fire år: Krangel om hvem som har gjort for lite, krangel om hvem som vil bevilge enda mer penger, krangel om lovfestede rettigheter og overkjøring av det lokale ansvaret. Ingenting løser de store utfordringene, og vi har hørt det så mange ganger før. Men mediene lar gjerne eldrekjendisene fra Ap og Frp dominere debatten, til tross for at de beste løsningene – her som på andre områder – ligger i det politiske sentrum.

Det er fordi vi ikke har ideologiske eller interessemessige oppheng, fordi vi opererer innenfor virkelighetens verden økonomisk, og fordi vi er villig til å tenke nytt. Uten større og sterkere kommuner, vil både sykehus, psykiatri, rusomsorg, rehabilitering og eldreomsorg fortsatt bli kasteballer i et økende gap mellom løfter og virkelighet. Ap og regjeringen kjører i vante baner, Frp tror en eldrestatsråd og statlig garanterte rettigheter vil løse problemene. Det vil de ikke, bare skape nye kostnadssluk, nytt byråkrati og flere rettssaker.

Det politiske ansvaret må ligge der tjenestene utføres: I kommunene. Men dagens kommuner klarer ikke – verken faglig eller økonomisk – å ta dette ansvaret, spesielt ikke når antall eldre øker dramatisk om få år. Derfor må vi få en ”samhandlingsreform” som ikke bare sier A, som regjeringen, men som også tør gjøre noe med kommunestrukturen. Å la det være, er å stikke hodet i sanden, og få nye ørkesløse valgkamprepriser.

Les mer om Venstres eldre- og seniorpolitikk her:
Les mer om Venstres velferdsreform her:

Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: eldreomsorg, helse, kommuner

Both comments and pings are currently closed.

7 kommentarer on “Resirkulert valgkamp om eldre”

 1. ARGUS37 Sier:

  Den beste eldrereform vi kunne få, er kanskje å kompensere for noe av etterslepet i pensjoner som nå nærmer seg formidable beløp?

  Hva med å heve det skattefrie bunnfradraget til 100 000 for pensjonister og trygdede ,- de som tjener minst i vårt samfunn? Skattetapet for storsamfunnet blir ganske marginalt, men det ville øke kjøpekraft og levestandard for mange.

  Men folk med stortingspensjon tenker vel ikke på den slags?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Ditto Sier:

  Jeg er meget i tvil over hvem jeg skal gi min stemme i år.
  I flere år nå har jeg faktisk valgt å dessverre stemme blankt, ikke fordi jeg har vært usikker, men fordi jeg har blitt skuffet. Det virker som om alle politikere legger opp til å pøse på med mest mulig valgflesk og åpenbare urealistiske løfter forut hvert eneste valg.
  Jeg kunne faktisk ha tenkt meg en nasjon der politikerne måtte stå til ansvar (politisk) for sine feilslåtte løfter…da ville de dette gjaldt kanskje moderere sine paroler og utsagn, til å inkludere faktiske forhold og satsingsområder, ikke en masse “Soria Moria” tåkeprat.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Elektrojet Sier:

  Venstre er det eneste partiet som er tydelige på at færre og sterkere kommuner er riktig vei å gå. Det skal Venstre ha kjempeskryt for!

  http://vgd.no/samfunn/politikk-norsk/tema/1492565/tittel/kommunesammensetning-og-innbyggertall/side/1

  -> 27 av 430 kommuner har under 1.000 innbyggere!
  -> 95 av 430 kommuner har under 2.000 innbyggere!
  -> 236 av 430 kommuner har under 5.000 innbyggere!
  -> 324 av 430 kommuner har under 10.000 innbyggere!
  -> 55 kommuner har mellom 10.000 – 20.000 innbyggere
  -> 38 kommuner har mellom 20.000 – 50.000 innbyggere
  -> Bare 13 kommuner har over 50.000 innbyggere!

  Det sier seg selv at sånn kan vi ikke drive på. Ingen andre partier har “baller” til å ta denne debatten i et valgår. Derfor vurderer jeg sterkt å stemme VENSTRE i år.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. JB Sier:

  Det der var en fin samling tomprat. Over hodet ikke noe som konkret, samtidig som det påstås at verken AP eller Frp har ny politikk.

  Enten har ikke Sponheim fulgt med, eller så lyver han. For Frp har åpenbar ny politikk.

  Dette sto i dagens Dagbladet på nett:
  Hagen og Frp mener blant annet at ansvaret for sykehjem bør ligge sentralt, og ikke hos kommunene. På denne måten vil en kunne sikre at eldre får den pleien de trenger og har krav på:

  - Behovet bør styre hvordan vi bevilger penger. Det er behovet som bør bestemme hvor mange plasser vi har, istedenfor at pengene bestemmer hvor mange plasser vi får. Først må vi se på de reelle behov, så bevilge penger. Det er det som er nødvendig.

  Dette er langt mer nytt enn det som Sponheim presenterer. “Gjøre noe med kommunestrukturen” er Sponheims kreative løsning. “Større og mektigere kommuner” står det på VGs forside. Dette fremstår virkelig som bare mer av det samme.

  Ok, det står kanskje noe om hva dette i praksis innebærer på linkene Sponheim oppgir. Men han kunne jo i det minste gitt et lite innblikk direkte i bloggen, presentert noen visjoner og ideer, for å skape interesse for å lese mer. For det skaper definitivt ingen interesse med nok en politiker som snakker mer negativt om andres politikk enn positivt om sin egen.

  Men det kommer kanskje av at V tilsynelatende har gjort det til sin viktigste politiske sak å ta avstand fra Frp.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Otto Sier:

  Men om du virkelig mener at en stemme til Venstre skal ha en betyding, hvorfor velger du da en AP/Jens ( Lofoten/Vesterålen ) løsning i forhold til et troverdig regjeringsalternativ ?

  Jeg har alltid sagt til velgere som er usikre at de skal stemme Venstre. Da bommer du ikke så mye + – i forhold til dine standpunkter. Vet dette valget vet jeg ikke. For ingen vet om Venstre og/eller KRF vil vingle til Venstre eller Høyre når stemmene er talt opp. Og det er en vesentlig forskjell hvilken side dere velger.

  Den borgerlige side inkl. FRP om du ikke mener de er borgerlige, har en historisk mulighet å få en sterk flertallsregjering etter valget i høst. En slik regjering må de fleste vite kan ikke ha sin politiske tyngde knyttet til en FRP politikk. Da forstår jeg at det ikke kan bli en ny regjering. De holder ikke at de har 25 – 30 % av velgerne bak seg. 70 – 75 % vil tross ikke ha FRP ved makten. Da må man sikre at de rødgrønne ikke kan bruke Høyresidens ( og i særdeleshet Venstre og KRF ) taktikeri til å så tvil blandt velgerne slik at de velger en ny periode med en rødgrønn regjering.

  Du burde snarest sammen med Høyre og Krf utformet et felles krav ovenfor FRP for at det skal være aktuelt å danne regjering sammen. Dette medfører selvfølgelig at FRP ikke får Statsministeren, og heller ikke får flertall i regjeringen. Som i tidligere regjeringer så er det ikke antall % av stemmene som avgjør hvor mange kandidater man skal ha i regjeringen, men ut fra hvor det er naturlig at man tar setene, og samtidig meg en rimelig fordeling av statsrådsposter. FRP vil da få en knapp større andel en høyre som igjen har en knapp større andel en hhv V og KRF. Det bør være rimlig for alle.

  Men hvem kan KRF, Venstre og Høyre enes om når det gjelder statsministerposten ? Frp har forsøkt å tviholde på denne posisjonen, men vil gi slipp på den om de får utenriksministeren ( ? ), helseministeren ( dagens leder av helsedep. ) og Finansministeren ( Jensen ) vil jeg tro. Og for ikke å glemme Eldreministeren ( Hagen )

  Jeg mener KRF og Venstre må peke på Erna når det gjelder Statsminister posisjonen. Høyre har lange tradisjoner i forhold til å lede, og Høyre er kanskje de eneste partiet som alle partier på borgerlig side kan samarbeide med. I tillegg vil jeg tro at Høyre må ha inn Foss som Næringsminister. Venstre må ta miljø, landbruk, fiskeri og kanskje også forsvar og kultur. Krf. har skole, religion, arbeids og inkl.m. og bistand

  Det er fullt mulig å få til en regjering samme med de 4 partiene, men dere må snarest samles om dette så ikke de rødgrønne får fortsette med å så tvil blandt velgerne.

  Det norske folk har fortjent er regjering som starter å bruke oljepengene og skatteinntektene på en mer effektiv måte, ikke minst innenfor næring, helse og skole. At det er mulig å gjøre prosesser mer effektive er det ikke tvil om, men da må man ikke være paranoid i forhold til virkemidler. Skattelette er gode verktøy i forhold til å redusere kostnadene for nærinslivet. Flere arbeidsplasser så blir jo netto skatteinntekt den samme selv om man kutter i den enkeltes skattebyrde.

  Det er jo enkel logikk som selv de rødgrønne bør forstå, men nei. De vil heller øke adm.oppgaver i helse og skole og fylle inn med nye stillinger der som ikke fører til at flere blir leget eller pleiet, og heller ikke flere lærerer til å lære elevene.

  Det er en feilslått politikk den rødgrønn regjeringen fører og den er ikke solidarisk. Den bygger opp om deres egne velgere og lar det bli større skille mellom grupper i samfunnet.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Jan Torry Sande Sier:

  Dette er godt tankemateriale. Eldre sine kår vert i stor grad avgjort i den enkelte kommune og kommuneøkonomien står i stor kontrast til den statlege. Mange kommunar vegrar seg likevel mot samanslåing i frykt for å verte svake utkantregionar i ein større kommune. Dette er ikkje utan grunn. Dessutan er hovedargumentet for samanslåing å spare pengar. Det er ingen erfaringar som tyder på at det vert betre kommuneøkonomi om kommunane vert større.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. ola d Sier:

  Det såkalte sannhetssentrumet som du hr sponheim forfekter har vel tilsamme noe slikt som 12-15% av de som er spurt i meningsmålinger – sågar kjemper dere alle tre med å i det heletatt komme over sperregrensen. Å opptre som en landshøvding med alle svar blir da for meg totalt patetisk. Det som virkelig er utfordringen i Norge er at vi har et system der slike sperregrensepartier som du representerer karrer seg til makt som de egentlig ikke skulle hatt jfr velgerene stemmer – det være seg alt fra direkte mandater til utgjenving – noe dere alle karrer til dere i stort monn av… lite demokratisk spørr du meg. Utfordringen kommer når dere da skal begynne å bestemme – rettere sagt trenere gjennom div valgtekniske samarbeider. Et annet uttrykk for slike partaier er “nyttige idioter” noe sv og ap i fullt monn nå drar nytten av. Enten er man for et regjeringsskifte og støtter de som får makt fra velgerene eller så kan en bare melde overføring til sosiokommunistene – som din turkamerat representerer.
  Hvorfor skal det være så vanskelig å kunne drive resultatbasert politikk isteden for smiger og trikspolitikk. Ola Deinboll

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00