Næring og miljø: Samme sak

Den første valgkampuka sto i næringspolitikkens og miljøpolitikkens tegn for meg, foruten de tre TV-debattene mellom partilederne. For Venstre er nettopp kombinasjonen av miljø og næring avgjørende for veien framover: Det er de nye, grønne bedriftene som skal sikre framtidens velferd.

Tirsdag lanserte vi programmet ”Et enklere og nyskapende næringsliv”, med 15 konkrete punkter. Deriblant en deling av Innovasjon Norge, slik at støtte til nyskaping ikke gjøres avhengig av bedriftens adresse. Du kan lese mer om dette her.

Onsdag var det Småtinget i NHO med både forsknings- og næringsdebatt, torsdag en forskningsdebatt på Litteraturhuset, og i dag, fredag, har jeg deltatt i debatt under Norges Naturvernforbunds landsmøte i Bergen.

Fellesnevneren er kunnskap, miljø og verdiskaping – grunnlaget for at Norge fortsatt om 10 og 20 år kan være et velferdssamfunn i første rekke. Den årelange motsetningen mellom miljø og næring må nå forsvinne!
NHO ga Venstre terningkast 5 for vår næringspolitikk – og det etter å ha gitt oss minus for miljøpolitikken! I kategorien for kunnskap fikk Venstre som eneste parti karakteren 6. Naturvernforbundet i Hordaland ga oss 5 for miljøpolitikken. Tidligere har Abelia gitt Venstre topplassering for kunnskapspolitikken. Organisasjonene bekrefter med dette at Venstre tar utfordringene på alle disse områdene.

Der SV er miljøparti uten næringstroverdighet, og Høyre er et næringsparti med lavt miljøengasjement, kombinerer Venstre disse viktige politikkområdene. Sammen med økt satsing på forskning og modernisering av offentlig sektor (velferdsreformen), gir dette en kurs for framtida som ingen andre partier representerer.

Lars Sponheim
Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: bedrifter, grønn, kunnskap, miljø, småbedrifter, sponheim, valg09, venstre

Stikkord:, , , , ,

Both comments and pings are currently closed.

7 kommentarer on “Næring og miljø: Samme sak”

 1. Anders Sier:

  Jeg synes nevnte områder er viktige og derfor stemmer jeg Venstre. SV har naturlignok ikke noe næringstroverdighet ettersom partiet ønsker statlig næringsliv. Jeg noterer meg at SV og Kristin Halvorsen har vært en hakkekylling fra opposisjonen så langt i denne valgkampen.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. Otto Sier:

  Jeg stiller fremdeles samme spørsmål som tidligere:

  Hvorfor skal man stemme V når dere velger å ta en Jagland 36% variant i forhold til å få på plass en borgerlig regjering ?

  Denne holdningen og disse uttalelsene er en gavepakke til den rødgrønne regjeringen, LO og den rødgrønne pressen.

  Venstre må vise ansvar, og være ydmyk i forhold til antall stemmer, men satse på en brobygger rolle som sikrer et sterkt sentrum.

  Da kan man IKKE stille garantier eller ultimatumer. Det er ALDRI et godt utgangspunkt for å få innflytelse eller samle partier som ønsker en ny regjering som tar fatt i de utfordringer og muligheter landet har.

  Vi snakker om en mulighet for å danne en flertallsregjering for første gang på borgerlig side. Det er opplagt at det foruten Frp kun er den rødgrønne regjeringen, LO og den rødgrønne pressen som fremdeles anser Frp og Siv som de store og viktige aktørene i en ny regjering. Men slik er det selvfølgelig ikke.

  Frp ligger på ytterste høyre fløy og må søke mot venstre for å få makt og innflytelse. Skal det være mulig for Frp å komme i regjering, må de lagge store deler av sine hovedsaker til side, og forhandle med de øvrige borgerlige partiene om å danne en flertallsregjering.
  Det vil bety at man må søke balansepunktet. Frp vil maks kunne få 25 – 30 % av postene i en regjering, selv om de skulle fått 50 % av stemmene på høyresiden. Det er enkelt og greit p.g.a. balansepunktet i det politiske bilde. Det blir enten Erna eller Lars, men Lars du spiller ut din rolle ved å ta en Jagland nå i valgkampen.

  Har ikke sett en verre bjørnetjeneste siden Jagland krevde 36 % for å sitte i regjering. Du må snarest ta en mer forsonlig tone og velge en strategi som faktisk fører til en nye regjering fra høyresiden med et sterkt sentrum.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. Otto Sier:

  Den håpløse Jagland 36% varianten.

  Jeg skulle gjerne hørt deg Lars kommentere hvorfor du går ut med en garanti mot å sitte i en Frp regjering, eller støtte en Frp regjering.

  Jeg mener det er ikke nok at man er grunnleggende uenig i viktige verdispørsmål med en av fire parter i en regjering. Om plattformen man fremforhandler utjevner disse uenighetene, og styreforholdet sikrer et sterkt sentrum, så kan man ikke forvente bedre resultat. Jeg mener dette er en stor sannsynlighet for å få til om man ikke ødelegger alle muligheter for fonsoning og samarbeid i iveren etter å skaffe seg velgere.

  De fleste grunnverdier i Venstre er felles med Krf og Høyre, men det er avgjørende å ha en flertallsregjering for å være handlekraftig. Uten risikerer man at etter 4 år, så sitter man som en skyteskive som Bondevik 2 regjeringen som følge av å ikke kunne drive en helhetlig politikk p.g.a. Frp’s vekslende støtte til venstresiden og en borgerlig trepartiregjering.

  Virkelig handlekraft og resultater oppnår man som god leder når man fjerner motsetninger, og bygger på det man er flinkest til, og det man er mest uenig i. Det kommer ikke til å være kjemisk fritt for uenighet, men plattformen som sikrer stabilitet i de viktige sakene, den mener jeg du og de øvrige partiene på høyresiden skylder velgerne, å få på plass.

  Det er spesielt de svake valgerne som ble “kjøpt” inn som velgere til den rødgrønne regjeringen i 2005 en ny regjering må gi oppreisning nå. Disse har på en kynisk måte blitt brukt i spille til Jens og Kristin for å komme i regjering, og det er kyniske nok til å forsøke å “lure” de samme velgerne til å gi dem tillit igjen.

  Du Sponheim vet også vilke krefter som er i sving i LO og den rødgrønne pressen for at en redgrønn regjering som har vist så fatalt dårlige resultat skal bli sittende.
  Det må gi den energi i forhold til at til tross for disse kreftene, så vil over 50 % av velgerne ha en regjering fra høyresiden. Da må det være din plikt og bidra til dette. Hadde vi hatt en objekti presse og et nøytralt LO, så hadde høyresiden vært betydelig større, og ikke minst Venstre.

  Vil du ikke være med å bidra til at dette kommer til sin rett ved at vi får regjeringskifte ?
  Har forstått at dette er din siste periode på stortinget ? Tenk hvilke mulighet du har til å være med å skape historie. Å være en del av en borgerlig flertallsregjering som virkelig ryddet opp i skjevheter, som sikret en velferd også i fremtiden og et sterkt miljøengasjement i samarbeid mellom det offentlige og private.

  Jeg håper du tar en prat med de øvrige partilederne på høyresiden og kommer med en erklæring om at du vil gjøre alt for å få en borgerlig flertalls regjering etter høstens valg.

  En Jagland vaiant som nå vil bare skade jo lenger den blir stående. Du kan bruke hvilken som helst sak som ramler ut av den rødgrønne sitt skap for å komme med en slik erklæring. At nok er nok, vi skal ha skifte i år.

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 4. Audun Lysbakken Sier:

  Hei Lars,

  Forrige uke tok jeg kontakt med deg for å få svar på et enkelt spørsmål om Venstres forhold til en H/Frp-regjering. Siden du fortsatt ikke har svart, vil jeg gjerne gjenta spørsmålet mitt her. Hele begrunnelsen finner du på bloggen min: http://www.rettvenstre.no/?p=1662

  Etter helgens forvirring om din velgergaranti regner jeg med du også gjerne vil bidra til klarhet. Derfor spør jeg igjen: Kan du garantere at Venstre ikke vil samarbeide med en Frp/H-regjering om statsbudsjett?

  Beste hilsen
  Audun Lysbakken,
  nestleder i SV

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 5. Li Sier:

  Om dere tok dere sammen og kunne gå inn i samarbeid inkludert FRP, kunne vi fått litt av en borgerlig regjering..FRP må gjerne ha statsministeren, Venstre miljø.. Krf familiegreiene,etc og så kunne dere holde hverandre litt i ørene. Frp bør neppe regjere alene og bør def. ikke ha finansministeren :)
  Men jeg blir skeptisk når hele høyresiden ikke klarer å samarbeide på forhånd og ta ansvar for å få en borgerlig regjering..da kan dere heller ikke klare å regjere landet, etter min mening. For blant grasrota befinner det seg folk som er like forskjellige som partiene. En regjering skal styre for alle disse. Fryse ut FRP = fryse ut en temmelig stor del av landets befolkning. Det er neppe “farlig” å samarbeide,- ingen kommer til å måtte svelge like mange kameler som Halvorsen og SV i den regjeringen vi har nå. Det er bare ikke mulig :)

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 6. Marlene Sier:

  æ har i skole oppgave og prøv å komuniser med nånn av dokker i venstre osv,,
  så hei og hade ; )

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 7. partileder_v Sier:

  Til Otto og Li: Man skal stemme Venstre for å støtte Venstres politikk. Er man uenig i den, og heller vil ha Fr-politikk, så stemmer man på dem. Men disse to kan ikke forenes, og det er å føre velgerne bak lyset om man prøver å si det. Vi anerkjenner ikke Frp som et borgerlig parti (se tidligere blogger), og det er ikke noe mulig flertall i Stortinget for deres politikk på noen av de områdene de skaffer seg velgere på – innvandring, merbruk av penger, “klimahysteri”, statliggjøring av eldreomsorgen, nei til pensjonsforliket, snu Midt-østen-politikken, osv osv. En rælig debatt må handle om politikk. Brobygging avhenger av blikkontakt med hverandres verdier og standpunkter. Det er det ikke mellom V og Frp. En regjering med H, KrF og V er det eneste realistiske alternativet til Jens, og det er Frp som vil avgjøre hvilken av dem som blir etablert.
  Hilsen Lars Sponheim

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00