Vern av Lofoten = Venstre

For Venstre er det helt avgjørende at vi i kommende stortingsperiode tar tak i de store utfordringene: Omstilling til lavutslippssamfunnet på alle samfunnets områder, forsterket innsats for kunnskap og forskning – som skal skape de nye arbeidsplassene, og en vilje til modernisering av offentlig sektor som kan gjøre velferden mer målrettet og mer bærekraftig.

Her er Venstres ti miljøkrav krav til en ny regjering etter valget.

På alle de nevnte områdene er den sittende regjeringen en bremsekloss, og det kan bare bli ny dynamikk hvis de tre partiene mister flertallet.

Det er to aktuelle  regjeringsalternativer dersom det skjer: En mindretallsregjering av Høyre, Kr.F og Venstre eller en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet. Bare den første vil ha en offensiv miljø- og klimapolitikk slik vi så i Stortingets behandling av klimaforliket. Det skyldes at Høyre er mye mer åpen for påvirkning på dette området enn Arbeiderpartiet i regjering med SV. Kombinasjonen av miljø, nærings- og kunnskapspolitikk gjør at grønn omstilling blir mer enn prat og mer enn bare statlige tiltak ovenfra.

Dersom Frp setter stopper for en borgerlig regjering, vil en mindretallsregjering av Ap likevel være bedre enn dagens flertall.  Jeg tror ikke Arbeiderpartiet vil våge å knytte seg til høyresiden i politikken. For: Uten at de kommer Venstre i møte i klimapolitikken generelt og i Lofoten/Vesterålen spesielt, er det uaktuelt for oss å bidra til budsjettsamarbeid med en slik regjering.

Et sterkt Venstre på vippen er den beste garantien for en grønn omstilling og et nei til oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Explore posts in the same categories: klima, kunnskap, miljø, regjering, sponheim, valg09, venstre

Both comments and pings are currently closed.

3 kommentarer on “Vern av Lofoten = Venstre”

 1. Thea Sier:

  Jeg synes det er flott at dere ønsker at lofoten skal vernes, men er det en sak dere kommer til å fullføre?
  Hvis dere måtte si en sak som dere synes er viktigst, hvilken sak ville det vært?

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 2. partileder_v Sier:

  Siden oljevirksomhet i Lofoten/Vesterålen er den eneste sak vi har sagt er et ultimatum i evt regjeringsforhandlinger, kan den gjerne sies å være DEN viktigste. Den inngår i en helhetlig miljøpolitikk, og vil være et viktig symbol på viljen til å omstille fra fossilbasert energi til fornybar.
  Du kan stole på Venstre i denne saken, her kompromisser vi ikke.
  Hilsen Lars Sponheim

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

 3. partileder_v Sier:

  Elever fra Løren skole sendte et spørsmål om hva lavutslippssamfunnet er. (Det dukket ikke opp her etter godkjenning, så jeg gjengir det bare slik).
  For Venstre betyr dette et samfunn uten – eller med minimale – skadelige utslipp (forurensning). Dit vi skal fra dagens situasjon basert på fossil energi – til et samfunn basert på fornybar energi. Uttrykket stammer vel fra “Lavutslippsutvalget” som utredet hvordan Norge kan omstille seg til et grønnere, mer miljøvennlig samfunn.

  Vi kunne kanskje ha kalt det nullutslipssamfunn, men dit kommer vi kanskje aldri. Har dere forslag til et bedre ord? Det er jo litt tungt, innrømmer det. Vi snakker også om grønn økonomi, bærekraftig samfunn, miljøvennlig osv. Hovedpoenget er at Venstre går i spissen for den nøædvendige omstillingen – som alle må være med på: Staten, kommuner, næringslivet, forskningen, husstandene og hver enkelt av oss.
  Hilsen Lars Sponheim

  Tips oss hvis denne kommentaren er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00