Kjære velger!

av partileder_v in september 13, 2009
Kategorier grønn, politikk, sponheim, stortinget, valg09, venstre

Stikkord:, , , , ,

Venstre er et sosialliberalt sentrumsparti. Ved å stemme på et parti i sentrum, der løsningene lages, kan du være sikker på å få mye igjen for stemmen din.

Venstre har i denne valgkampen snakket om de store sakene:
•    å redde klimaet
•    å satse på forsking og et nyskapende næringsliv
•    og å forbedre velferdssamfunnet.

Vi skal være ærlige og si at ingen partier er best på alt. Det kan diskuteres om et rødt parti er like bra som Venstre på miljø og om et blått er like bra som Venstre på bedrifter. Men det er ingen tvil om at det bare er det grønne Venstre som er skikkelig god på begge deler.

Og begge deler er akkurat det Norge trenger nå. For miljøet kan ikke reddes uten grønne, nyskapende bedrifter. Og bedrifter som ikke tilpasser seg klimautfordringene, har ingen framtid.

Og med et grønt og framtidsrettet næringsliv skaper vi verdiene som trengs for å betale for en god skole og en verdig eldreomsorg.

Venstre setter mennesket i sentrum. Vi forsvarer retten til å bli behandlet som individ også når andre kaster seg på mørke stemningsbølger og stempler og behandler folk som grupper.

Det har skjedd for lite i Norge i de siste fire årene.  I de neste fire trenger Norge et sterkt Venstre!

Godt valg!
Vennlig hilsen Lars Sponheim, Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

10 gode grunner til å stemme Venstre

av partileder_v in september 12, 2009
Kategorier sponheim, stortinget, v, valg09, venstre

Stikkord:, , , ,

Her er 10 gode grunner til å stemme Venstre ved stortingsvalget:
1. fordi Venstre vil gå spissen for nødvendig omlegging til et grønnere samfunn.
2. fordi Venstre satser på kunnskapssamfunnet – skole, forskning, nye bedrifter.
3. fordi Venstre tør å gjøre det nødvendige – en velferdsreform som vil gi bedre helse og omsorg i større kommuner.
4. fordi Venstre er det liberale partiet som står opp for enkeltmennesket, maktbalanse, åpenhet og personvern.
5. fordi Venstre står for en ansvarlig økonomisk politikk.
6. Fordi Venstre vil gjøre hverdagen lettere for gründere og andre som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.
7. fordi Venstre står for en anstendig grunnholdning til alle mennesker og nekter å generalisere folk fra andre land.
8. fordi Venstre vil sørge for et krafttak for jernbanen, med fire timers reisetid mellom Oslo og Bergen/Trondheim innen 2020.
9. fordi Venstre står for en ruspolitikk som vil hjelpe dem som trenger det mest.
10. fordi Venstre vil sørge for at regjeringsmakt og stortingsvedtak forankres i det liberale sentrum.

Godt valg!

Hilsen Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Det handler om politikk

av partileder_v in september 11, 2009
Kategorier politikk, regjering, sponheim, valg09, venstre

Stikkord:, , , , , ,

Det er avgjørende viktig for barna våre, barnebarna og oss som gradvis blir eldre at vi i kommende stortingsperiode bygger Norge videre i riktig retning. Derfor er det også viktig at dagens regjering får avløsning og at alternativet ikke er Fremskrittspartiets politikk.

Venstre vil satse på kunnskap, på de nye bedriftene, på klimavennlige løsninger, på vilje til å tenke nytt i organisering av helse og velferd.  (Se mer her: Venstre på 5 minutter). Det er viktig at Stortinget ikke blir dominert av rødt eller blått, men har et sterkt sosialliberalt og grønt Venstre til å balansere vedtakene.

Det er forståelig at folk blir oppgitt over ”krangling” om regjeringsalternativer, men det handler om politikk. Dersom de rødgrønne mister flertallet, hvilket jeg sterkt håper, er det bare to reelle regjeringsalternativer: En borgerlig mindretallsregjering med Høyre, Kr.F og Venstre, eller en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet. Venstre kan få stor politisk innflytelse enten vi er i regjering eller som sentrumsparti i Stortinget.

Venstre har full respekt for Fremskrittspartiet, for Siv Jensen og for hennes velgere. Hun har full rett til å be om oppslutning for å bruke mer av pensjonsfondet enn noe annet parti kan forsvare, om å kutte i kulturbudsjettene, statliggjøre eldreomsorgen, gjøre regjeringspolitikk av innvandringsmotstand, svekke støtten til FN. Men det er stikk imot Venstres politikk, og vi har satt ned grensestolpene, klart og tydelig.

Dagens regjering har hatt tidenes økonomiske handlingsrom, men har gjort lite annet enn å administrere gode tider. Vi står på stedet hvil på fornybar energi, ingen politikk for de nye arbeidsplassene, ingen fornyelse i offentlig sektor, ingen visjoner eller vilje til å ta grepene som framtiden trenger. Bare et nytt flertall – som kan gi nye og ulike flertall fra sak til sak, kan skape ny dynamikk.

Valgkampens hovedtema ble av regjeringspartiene, Frp og medier planlagt å være tvekampen Jens eller Jensen. Det fortsetter, men med mindre styrke, fordi flere og flere forstår at et parti med 20-25 prosents oppslutning ikke kan styre landet når det ikke er i nærheten av å kunne samle et flertall for sin politikk. Siv Jensen er ingen aktuell statsministerkandidat.

Så påstår Frp at det er udemokratisk hvis Venstre med 5-6 prosent skal komme i regjering, mens Frp med over 20 ikke gjør det. Hva da med Ap rundt 30? Det er ikke slik parlamentarismen fungerer. Demokrati er flertallsvedtak og det handler om å være del av en konstellasjon som er i stand til å samarbeide og dermed skape flertall for sine saker i Stortinget. Haugesunds Avis sa det slik på lederplass forleden:

”Alle partier har rett til å søke makt, Frp også. Men Jensen har ingen grunn til å være forurettet over at andre partier ikke ønsker å bidra til det. Det er heller ikke udemokratisk om partier med mindre oppslutning enn Frp, kommer i regjeringsposisjon, slik Jensen prøver å framstille det. Det er og blir et partis evne til å inngå allianser med partier som ligger politisk nært, som avgjør slikt, ikke stemmetallene alene. Frps problem er at dets politikk ligger for langt fra – nesten – alle andre partiers politikk”.

For Venstre er ikke regjeringsmakt det viktigste, det er gjennomslag for våre saker. Det kan vi få i en regjering eller i Stortinget – fordi vi har den sentrale sentrumsposisjonen som nettopp kan vippe flertall den ene eller andre veien.

Det er beklagelig at verken Arbeiderpartiet eller Høyre er i stand til å sette klare ideologiske grensestolper mot ytterpartiene, SV og Frp. Det betyr at en stemme på Ap er en stemme til SV i regjering. En stemme på Høyre kan være en stemme for Frp i regjering.

En stemme til Venstre er en stemme for Venstres politikk, for sentrumsløsninger og front mot ytterlighetene, enten de er røde eller blå.

Lars Sponheim, Venstres leder

PS. Sjekk gjerne mer om Venstres politiske saker og delta i debatten på www.venstre.no. DS.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Læreren viktigst for god skole

av partileder_v in september 10, 2009
Kategorier kunnskap, skole, sponheim, valg09, venstre

Stikkord:, , , ,

Venstre var partiet som innførte folkeskolen i Norge. Vi har vært kjent som ”lærerpartiet”. Vi har fortsatt den beste skolepolitikken, mens andre partier stadig kommer med forslag som ikke bidrar til bedre læring og dannelse.

Det er fortsatt slik at norske elever skårer relativt dårlig på internasjonale undersøkelser, sett i forhold til ressursene vi bruker på skolen. Alt for mange elever faller ut av videregående skole, og altfor mange elever får ikke den tilpassede opplæringen de har krav på.

Tilsynelatende er det nå større enighet om skolepolitikken enn før, fordi også Ap og SV snakker som Venstre om lærerens betydning. Men fortsatt er det slik at en bedre skole fordrer et oppgjør med SVs og reformpedagogikkens tanke om at faglige kunnskaper ikke er så nøye. Fortsatt er det slik at disse partiene prioriterer alt annet enn bedre lærere. Det være seg heldagsskole, gratis SFO-timer, offentlig betalt skolemat eller ideologisk firkantet kamp mot et fåtall friskoler. Venstre har konsekvent prioritert det viktigste: Bedre og flere lærere som gjenvinner sin faglige og sosiale autoritet i møte med elevene.

Forskning viser at faktorer som økonomi, bygninger, skolestørrelser, testing og rapportering som ikke settes inn i en pedagogisk sammenheng, til syvende og sist betyr lite for elevenes læringsutbytte. Det avgjørende er møtet mellom lærer og elev og lærerens evne til å lede klassen i systematisk læringsarbeid. Derfor prioriterer Venstre en bedre lærerutdanning og en systematisk etter- og videreutdanning framfor alt annet.

Her som ellers er det politikken i det sosialliberale sentrum som er best. Verken de rødes lekeskole eller Frps gammeldagse, autoritære tilnærming løser utfordringene i skolen.

Her er Trine Skei Grande med utdyping av Venstres konkrete forslag:

Lars Sponheim, leder i Venstre

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Vern av Lofoten = Venstre

av partileder_v in september 8, 2009
Kategorier klima, kunnskap, miljø, regjering, sponheim, valg09, venstre

For Venstre er det helt avgjørende at vi i kommende stortingsperiode tar tak i de store utfordringene: Omstilling til lavutslippssamfunnet på alle samfunnets områder, forsterket innsats for kunnskap og forskning – som skal skape de nye arbeidsplassene, og en vilje til modernisering av offentlig sektor som kan gjøre velferden mer målrettet og mer bærekraftig.

Her er Venstres ti miljøkrav krav til en ny regjering etter valget.

På alle de nevnte områdene er den sittende regjeringen en bremsekloss, og det kan bare bli ny dynamikk hvis de tre partiene mister flertallet.

Det er to aktuelle  regjeringsalternativer dersom det skjer: En mindretallsregjering av Høyre, Kr.F og Venstre eller en mindretallsregjering av Arbeiderpartiet. Bare den første vil ha en offensiv miljø- og klimapolitikk slik vi så i Stortingets behandling av klimaforliket. Det skyldes at Høyre er mye mer åpen for påvirkning på dette området enn Arbeiderpartiet i regjering med SV. Kombinasjonen av miljø, nærings- og kunnskapspolitikk gjør at grønn omstilling blir mer enn prat og mer enn bare statlige tiltak ovenfra.

Dersom Frp setter stopper for en borgerlig regjering, vil en mindretallsregjering av Ap likevel være bedre enn dagens flertall.  Jeg tror ikke Arbeiderpartiet vil våge å knytte seg til høyresiden i politikken. For: Uten at de kommer Venstre i møte i klimapolitikken generelt og i Lofoten/Vesterålen spesielt, er det uaktuelt for oss å bidra til budsjettsamarbeid med en slik regjering.

Et sterkt Venstre på vippen er den beste garantien for en grønn omstilling og et nei til oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen.

Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Venstre best på kunnskaps-, miljø- og næringspolitikk

av partileder_v in september 4, 2009
Kategorier grønn, kunnskap, miljø, politikk, skole, sponheim, stortinget, valg09, venstre, økonomi

En rekke organisasjoner har ni dager før valget vurdert partienes politikk. Venstre høster ros for partiets hovedsaker i valgkampen; miljø, kunnskap og næringspolitikk

Miljø
WWF har testet alle partiene i viktige miljøspørsmål, blant annet oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen, mål for reduksjon av klimautslipp og satsing på tog og elbiler. Vinnerne i testen er Venstre og SV. Arbeiderpartiet, Frp og Høyre kommer dårligst ut.

Les mer om WWFs vurdering.

Full klaff på næring
I august lanserte (NHO) sin karakterbok over partienes næringspolitikk. Den ga så å si full klaff for Venstre – og karakteren 5. NHO har vurdert “hvilken effekt partienes politikk for neste stortingsperiode vil ha på vekst, verdiskaping og arbeidsplasser i næringslivet”.

Det eneste som trekker ned for Venstres del er partiets energi- og klimapolitikk (!)
Det lever vi godt med. Jeg tror tiden vil vise at også næringslivet ser seg tjent med en omstilling til lavutslippssamfunnet. Venstres syn på klima, kunnskap og verdiskaping henger nøye sammen.

Les mer om NHOs vurdering.

Topper kunnskapstest
Abelias evaluering av hvor kunnskapsvennlige partiprogrammene er, plasserer Venstre på topp. Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. De har over 700 medlemsbedrifter innen IT, telekom, undervisning, forskning og konsulenttjenester.

Venstre er tydelig og klar på målet om kunnskapssamfunnet og har gjennomtenkte tiltak. – Venstre snakker om kunnskapsbasert næringsliv med troverdighet, sa Hilde Widerøe Wibe til Aftenposten da de presenterte en foreløpig undersøkelse i mars 2009.

Les mer om Abelias kunnskapstest.

Vil du stemme på et parti som både er næringsvennlig, miljøvennlig, og forstår kunnskapens betydning og muligheter, ja da er valget Venstre.

Hilsen
Lars Sponheim

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Grønn industri gir optimisme

av partileder_v in september 1, 2009
Kategorier grønn, klima, miljø, sponheim, valg09, venstre

Stikkord:, , , , , ,

Sist lørdag var jeg i Ålvik i Hardanger. Der ligger Elkem Bjølvefossen, en tradisjonell kraftkrevende industri som jeg stadig ble konfrontert med i mine første år på Stortinget på 90-tallet.

I den grad jeg som enslig Venstre-representant pådro meg replikker i Stortingets debatter, var det påfallende ofte knyttet til framtiden for Bjølvefossen og annen kraftkrevende industri i Hordaland. Jeg ble angrepet både fra Høyre og Arbeiderpartiet for bl.a. ikke å ville gi bedriften billig kraft og var vel heller ikke en spesielt populær mann blant de ansatte på Bjølvefossen. Mitt og Venstres svar den gang som nå var at bedriften uansett måtte omstilles i mer miljøvennlig retning for å ha mulighet til å overleve.

Elkem har nå (bl.a. som resultat av at Regjeringen aldri klarte å levere det de lovet om kraftregime til industrien) besluttet å flytte produksjonen av ferrosilisium fra Bjølvefossen til Island. Men i Ålvik planlegger Elkem i stedet å starte opp et nytt miljøvennlig prosjekt, som i korthet går ut på å utvikle verdens første kommersielle resirkulering av miljøavfall fra aluminiumsproduksjon. Hvis de lykkes med prøveproduksjonen, er planen å investere 100 millioner i et nytt anlegg som skal kunne behandle avfall fra industrien over hele verden. I dag sendes katodeblokkene fra aluminiumsindustrien på deponi. Dette er avfall som i verste fall kan påføre mennesker og dyr sykdommen fluorose om det siver ut i grunnvannet.

På arrangementet i Ålvik diskuterte vi bl.a. rammebetingelsene for å få i gang en slik produksjon.  Nå er stemningen rundt meg og Venstre en helt annen enn den var i 1993 og mange ser på Venstres løsninger som høyaktuelle for å sikre bedriften videre liv og sysselsetting av om lag 50 ansatte.

På møtet lanserte jeg to konkrete forslag: 1) Et eget fond for miljøvennlige prototyper (a la prøveproduksjon ved Elkem Bjølvefossen) 2) Et eget halvstatlig investeringsselskap for klimavennlig teknologi og klimavennlig omstilling – Klimatek.

I den økonomiske nedgangsperioden vi nå opplever, er det stor risiko for at ideer med stort verdiskapingspotensial blir lidende på grunn av underfinansiering og manglende vilje til å satse målrettet på forskning og utvikling. Typisk er prototyping av nye miljøvennlige produkter og prosesser som er et avgjørende viktig ledd i mange nyskapingsprosesser. Derfor vil Venstre foreslå disse redskapene som viktige bidrag til å skape et mer konkurransedyktig og innovativt næringsliv i Norge. Nyskapningen i norsk næringsliv er fra før relativt lav og norske bedrifter benytter relativt små midler til FoU til utvikling av nye produkter og prosesser. Derfor trenger vi slike tiltak som Venstre foreslår.

Lars Sponheim
Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Valgkampens skitne sider

av partileder_v in august 27, 2009
Kategorier valg09, venstre

Stikkord:, , ,

Norsk politikk er i all hovedsak preget av fair play, også i valgkamper. Det kan nok forekomme overdrivelser og feilskjær, men vi ser sjelden det vi kan kalle ”skitten valgkamp”. Derfor er jeg sterkt opprørt over det spinnet som nå foregår for å mistenkeliggjøre meg og Venstre på det vi har sagt om Fremskrittspartiet og regjering. Spesielt at også statsministeren kaster seg på dette grumset, mot bedre vitende.

Årsaken er åpenbar: Venstre er farlig for de rødgrønne. Det er vi som er alternativet for dem som ønsker at dagens flertall må bort, men som ikke vil ha Frp-politikk. Det er Venstre som appellerer til moderne, miljøbevisste velgere som ser at vi også må ha en næringspolitikk for de nye arbeidsplassene, modernisering av offentlig sektor og en bedre kunnskapspolitikk. De ser at dagens regjering ikke klarer disse utfordringene.

I mangel på egne visjoner og vilje til en tydelig moderniseringskurs for landet, forsøker regjeringspartiene å skremme med Frp. Men det blir ingen Frp-politikk i Norge. De som spekulerer i det, gjør det ikke ut fra sannferdig analyse og redelig journalistikk. For hvordan skal en Frp-regjering komme i stand? Og hvordan skal den overleve på en politikk som alle andre partier er imot?

Jeg regner med at uredelighetene nå er parkert i alle seriøse medier. Dagsavisens Hege Ulstein konkluderte slik i går: ”Dersom Stoltenberg fortsetter med sitt ordkløyveri etter dette, blir han tatt i fiskefusk”.

Men spinnet fortsetter nok i buskagitasjonen. Sosialistene frykter Venstre – av gode grunner, og ingen er så drevne i skittent spill som folkene på venstresiden.

Lars Sponheim

PS : Se også dagens leder i Bergens Tidende. DS

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Næring og miljø: Samme sak

av partileder_v in august 21, 2009
Kategorier bedrifter, grønn, kunnskap, miljø, småbedrifter, sponheim, valg09, venstre

Stikkord:, , , , ,

Den første valgkampuka sto i næringspolitikkens og miljøpolitikkens tegn for meg, foruten de tre TV-debattene mellom partilederne. For Venstre er nettopp kombinasjonen av miljø og næring avgjørende for veien framover: Det er de nye, grønne bedriftene som skal sikre framtidens velferd.

Tirsdag lanserte vi programmet ”Et enklere og nyskapende næringsliv”, med 15 konkrete punkter. Deriblant en deling av Innovasjon Norge, slik at støtte til nyskaping ikke gjøres avhengig av bedriftens adresse. Du kan lese mer om dette her.

Onsdag var det Småtinget i NHO med både forsknings- og næringsdebatt, torsdag en forskningsdebatt på Litteraturhuset, og i dag, fredag, har jeg deltatt i debatt under Norges Naturvernforbunds landsmøte i Bergen.

Fellesnevneren er kunnskap, miljø og verdiskaping – grunnlaget for at Norge fortsatt om 10 og 20 år kan være et velferdssamfunn i første rekke. Den årelange motsetningen mellom miljø og næring må nå forsvinne!
NHO ga Venstre terningkast 5 for vår næringspolitikk – og det etter å ha gitt oss minus for miljøpolitikken! I kategorien for kunnskap fikk Venstre som eneste parti karakteren 6. Naturvernforbundet i Hordaland ga oss 5 for miljøpolitikken. Tidligere har Abelia gitt Venstre topplassering for kunnskapspolitikken. Organisasjonene bekrefter med dette at Venstre tar utfordringene på alle disse områdene.

Der SV er miljøparti uten næringstroverdighet, og Høyre er et næringsparti med lavt miljøengasjement, kombinerer Venstre disse viktige politikkområdene. Sammen med økt satsing på forskning og modernisering av offentlig sektor (velferdsreformen), gir dette en kurs for framtida som ingen andre partier representerer.

Lars Sponheim
Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Venstre er valgets tredje vei

av partileder_v in august 17, 2009
Kategorier grønn, valg09, venstre

Venstre åpnet den nasjonale valgkampen sist fredag. I dag skal jeg møte andre partiledere til debatt i Tabloid på TV 2 kl 18.55, og på NRK 1s valgkampstart fra Kristiansand kl 21.45. Gi gjerne din kommentar til debattene her eller på www.venstre.no.

Valget står ikke mellom ”Jens eller Jensen”, ”skattelette eller velferd”, ”rødt mot blått”. Jeg vil si at det politiske hovedskillet går mellom dem som vil modernisere Norge slik at vi kan ta de store utfordringene i forkant, kontra de som stritter imot.

De viktigste valgene for Norge nå handler om å starte den grønne veien til lavutslippssamfunnet, satse tungt på kunnskap og de nye bedriftene, og modernisere offentlig sektor slik at den kan faktisk kan levere en bedre eldreomsorg og bedre helse. Erfaringene fra denne perioden viser at store løfter og mye penger ikke er nok, slik sosialister alltid har forsøkt å innbille oss.

Jeg tok Aftenpostens valgomat forleden, og ble venstrevelger. Høyre og Kr. F kom nærmest, på god avstand. Helt nederst kom fløypartiene Fremskrittspartiet, SV og Rødt.

Det er på ytterfløyene endringsmotstanden er størst. Den såkalte venstresiden er de mest strukturkonservative i landet, og vil bidra til fortsatt stillstand om de får fortsette i regjering. På høyresiden er Frp i spissen for motstand mot å ta den flerkulturelle verden og klimaproblemene innover seg.

Derfor blir det mange sidespor i valgkampen, bort fra de store sakene, som Venstre – noe upopulistisk – har valgt: Miljø, kunnskap, velferdsreform. Men vi tror flere enn oss vil bli lei av Jens og Jensen, og velge den tredje vei. Den liberale, moderne og grønne.

Lars Sponheim,
Venstres leder

Tips oss hvis dette innlegget er upassende


Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00